Wizyta studyjna w Krainie Łęgów Odrzańskich

Misko deska z produktami lokalnymi

Organizacja wizyty studyjnej pn. Budowa Marki Lokalnej  w zakresie przygotowania i realizacji kilkudniowego programu merytorycznego dla grup

Szczegóły oferty:
W ramach oferty przedstawimy dobre praktyki budowy marki Krainy Łęgów Odrzańskich realizowane na terenie „Krainy Łęgów Odrzańskich” w oparciu o produkty lokalne i atrakcje turystyczne, historyczne, realizowane przy współpracy w ramach Odrzańskiego Klubu Biznesu z przedsiębiorcami, twórcami lokalnymi oraz organizacjami społecznym za pomocą takich narzędzi jak certyfikacja .
W trakcie wizyty towarzyszyć wam będzie rywalizacja pomiędzy waszymi grupami w postaci GRY TERENOWEJ – quizowej, wiedzowej zakończonej nagrodami, co niewątpliwie będzie innowacją.
Osią gry będzie zbieranie przez drużyny punktów za wykonanie różnych zadań. Zadania będą różnorodne. Gra zostanie zaprojektowana tak, by składała się z kart zadań do wykonania. Zadaniem drużyn będzie pozyskanie w danym czasie jak największej liczby kart i wykonanie jak największej liczby punktowanych zadań. Zadania do wykonania: wiedzowe, quizowe, związane ze Krainą Łęgów Odrzańskich.
Pierwsze zadania dostaniecie jeszcze będąc w swoich domach przed wyprawą !!
Podczas wizyty studyjnej w terenie zaprezentujemy atrakcje turystyczne obszaru, formy promocji regionu tj. aktywnego zwiedzania ukazujące jego atrakcje i walory przyrodniczo historyczne, prezentacja wyrobów lokalnych wytwórców połączona z degustacją produktów.

DZIEŃ I (Ścinawa):
Spotkanie na sali szkoleniowej prezentacja dobrych praktyk współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, wytwórcami oraz organizacjami społecznymi prowadzoną w oparciu o wspólną strategię rozwoju, promocji i aktywizacji regionu.
1. Przedstawienie założeń regulaminów, procesu i przebiegu Certyfikacji znakiem Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca oraz prezentacja propozycji przygotowanych dla użytkowników znaku w postaci sklepu www i budowy CENTRUM PRODUKTU I USŁUG LOKALNYCH mającego stać się swego rodzaju habem dystrybucyjno – edukacyjno – wystawienniczym produktów lokalnych nie tylko Krainy Łęgów Odrzańskich ale również partnerskich LGD-ów.
2. Akademia Dizajnu – prezentacja platformy do współpracy wymiany doświadczeń i poszukiwania nowego miejsca dla ludowych inspiracji. Zapraszamy tu firmy, freelancerów i startupy. Razem tworzymy społeczność, w której czuć kreatywne wrzenie i w której zawsze jest przestrzeń do wymiany myśli i inspiracji. Miejsce, gdzie jest czas na rozmowy, spotkania, wspólną kawę i wspólną pracę, która ma moc zmieniania rzeczywistości. Zrealizowana w trakcie projektu współpracy MARLO – Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją. AKADEMIA to twórcy produktów lokalnych z którymi prowadzimy handel ! i tworzymy podczas lokalnych imprez niezwykłe Jarmarki

Wizyta w Ścinawie – spotkanie z produktem lokalnym (Certyfikowanym ) w Przetwórni Ścinawa i z artystycznym produktem lokalnym w pobliskiej Galerii Dziewin będącej częścią EKOMUZEUM Osady Rybackiej . Dzięki podziałowi na trzy grupy możliwy Rejs Szkutą po Odrze, statkiem pasażerskim będącym własnością LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.
W trakcie wizyty w Porcie Ścinawa zapewniamy spotkanie z daniami grillowymi, a to okazja na prezentację produktów lokalnych „swojskie wędzone” PIWNICY POD WOŁAMI
DZIEŃ II (Lubiąż):
Wizyta studyjna na terenie Opactwa Cystersów w Lubiążu. Nazywanego Śląskim Wawelem za sprawą krypt wielu książąt piastowskich i jednego z największych kompleksów pałacowo – klasztornych w Europie na terenie którego LGD prowadzi sklepik i Informację Turystyczną. Oby dwie aktywności mają na celu wzmacnianie marki!
W ramach wizyty przewidujemy:
– wejście na teren Klasztoru, zwiedzanie dziedzińca oraz wnętrz,.
–  wizytę w punkcie informacji turystycznej połączonej ze sklepikiem z wyrobami lokalnych wytwórców / przedsiębiorców prowadzonej na terenie opactwa przez LGD, który powstał z myślą o promowaniu regionu oraz jego twórców lokalnych jako forma promocji. W ramach wizyty oferujemy degustację produktów lokalnych wytwórców.

– W ramach aktywnego zwiedzania przewidujemy przeprowadzenie gry terenowej lub questa (oraz jeśli wystarczy czasu „Lubiąskiego detektywa”) przygotowane we współpracy z Fundacją Edusilesia ukazujące walory historyczno-przyrodnicze regionu, stanowiące formę jego promocji.
– W ramach wizyty, zapewniamy obiad w Karczmie Cysterskiej znajdującej się na terenie Opactwa serwującej lokalne cysterskie pierogi i podpłomyki.
– Prezentacja Dźwiękowego Szlaku Odry – Operacji własnej zrealizowanej przy współpracy wraz z beneficjentem a zarazem MUZYKIEM – Michałem Zygmuntem, Rzemieślnikiem AKademi Dizajnu – Januszem Szwiecem i Wynalazcą.

Ideą szlaku jest wyznaczenie dźwiękowych miejsc charakterystycznych dla Nadodrza i ustawienie w nich dźwiękołapek, drewnianych soczewek wzmacniających wrażenia akustyczne, które umożliwią bezpośrednie i
bezinwazyjne nasłuchy przyrody.
Animacje z Dźwiękoławkami
Proponujemy osobiste spotkanie z dźwiękoławkami i zapoznanie się z szeregiem przygotowanych przez nas działań.

Dzień III – (Głębowice gm. Wińsko)
Głębowice, spotkanie z Naturą 2000 Doliny Łachy i introdukowanym Susłem moręgowanym poznanie interesujących miejsc i obiektów znajdujących się w Głębowicach i okolicy
Między Wzgórzami Wińskimi a Strupińskimi, które należą do Wzgórz Trzebnickich, będących moreną czołową lodowca rozpoczyna swój bieg niewielka rzeka Łacha. Jej górny bieg stanowi kilka małych cieków, które między Nieszkowicami a Smogorzewem Wielkim łączą się w już w jeden większy strumień. Prawie wszystkie cieki łączą się w obrębie społecznego rezerwatu „Polder”.
Garnierówka- dawny klasztor pokarmelicki
– Centrum Przyrodnicze im. Przemysława Czajkowskiego w Trzcinicy Wołowskiej – to niewielki kompleks służący organizacji warsztatów z zakresu czynnej ochrony przyrody. Można tu zapoznać się z różnymi przykładami czynnej ochrony przyrody (np. zobaczyć kilkadziesiąt budek dla ptaków i ssaków, schron dla nietoperzy i różne rozwiązania w ochronie owadów), w tym bazę i łąkę do introdukcjin susłów;
– Zwiedzanie Klasztoru i niezwykłej ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-ekologicznej znajdującej się w wieży. Klasztor zwany Garnierówką, to przykład certyfikowanych usług noclegowych a zarazem punktu sprzedaży

produktów lokalnych. Sprzedaż odbywa się w przestrzeni samego klasztoru jak i w czasie jarmarków organizowanych wokół obiektu.
– Spotkanie z Akademią Dizajnu czyli artystami i ich warsztatem poprzez czynny udział w zorganizowanych warsztatach artystyczno edukacyjnych MODA NA DIZAJN. Okazja do zapoznania się z efektami współpracy w ramach Akademii Dizajnu – projektu warsztatów będących komercyjną ofertą mającą na celu uruchomienie przedsiębiorczości wśród rękodzielników i rzemieślników, skierowaną do instytucji. W efekcie udziału w warsztatach wykonacie dla siebie rękodzielniczą pamiątkę.
Warsztaty edukacyjno- artystyczne o tematyce ekologicznej wprowadzające odbiorcę w świat lokalnego rękodzieła
Elementami projektu są cykl warsztatów oraz wystawa podsumowująca pracę rękodzielników z lokalną społecznością. Projekt w swojej idei zakłada autorskie i innowacyjne podejście do działań warsztatowych oraz budowania wspólnego efektu – wystawy. Moda rozumiana jest tu, jako wytwór elementów ubioru, biżuterii oraz kreowania trendów, dobrych praktyk, kształtowania kreatywnej i twórczej postawy. Projekt ma charakter interdyscyplinarny łączy w sobie różne techniki, narzędzia wypowiedzi twórczej. Ma wpływać zarówno na wizualną sferę uczestników warsztatów i odbiorców wystawy, jak i dźwiękową.
Motywem przewodnim projektu jest natura, a uczestnicy warsztatów stworzą i zaprojektują elementy ubioru, które następnie ozdobią 5 manekinów krawieckich
Wieczór Integracyjny – spotkanie zakończone wieczorem integracyjnym

Dzień IV – Środa Śląska/Miękinia
Spotkanie ze Skarbem Średzkim i Winem w Miękini
Ziemia Średzka to miejsce szczególne na mapie Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach wizyty na terenie ziemi średzkiej zobaczymy w Muzeum Regionalnym słynny Skarb Średzki (monety i korona królewska) odnaleziony podczas odbudowy jednej z kamienic ale również z uwagi na bardzo kreatywnych i przedsiębiorczych twórców skupionych wokół Centrum Kultury Alternatywnej na czele z autorem poczytnych kryminałów Mieczysławem Gorzką – akcje jego powieści toczą się w przestrzeni i na terenie Łęgów Odrzańskich stanowiąc doskonałą promocję naszego obszaru. Wielu fanów obecnie podąża śladami komisarza Zakrzewskiego poszukując w Szczepanowie MARTWEGO SADU lub krzyża z okładki powieści TOTENTANTZ
W budynku centrum mieści się również restauracja Sztuka Mariusza Komendy półfinalisty Masterszefa, który łączy w swoich daniach produkty lokalne ale i sam je wytwarza na mikroskalę lub zwiedzanie z degustacją Winnicy Jaworek , pierwszej i największej Winnicy w Polsce a zarazem objęte certyfikacją produkty.
Wystawa prac wykonanych podczas warsztatów Odrzańskich
W ramach wyjazdu
1) Zwiedzanie Muzeum Regionalnego i oprowadzanie po starówce;
2) Odwiedziny pierwszej w Polsce winnicy – Winnica Jaworek (zwiedzanie i degustacja win )

NOCLEGI

W Schronisku kategorii I Pałacyk w Ścinawie lub w Klasztorze pokarmelitańskim w Głębowicach, które są objęte znakiem jakości KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA