Ożywić mumię !

Tablica mini wystawy w Lubiążu na placu Klasztornym

Powrót wielkoformatowych kopii  obrazów mistrza do Klasztoru w Lubiążu był możliwy dzięki zorganizowanej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu  wystawie dzieł Willmanna pn OPUS MAGNUM. Fakt ten był niezwykłym wydarzeniem, choć przebiegł bez rozgłosu.

Skłoniło to do stworzenia przez Krainę Łęgów Odrzańskich mini wystawy o aktywności wielkiego mistrza w kontekście historycznych pocysterskich walorów Lubiąża.

W wyniku wojennych historii kolekcja malarska w Lubiążu uległa rozproszeniu i do niedawna w opactwie obrazy pracowni Willmanna nie były prezentowane. Zmiana ta nastąpiła w momencie pojawienia się problemu zagospodarowania wielkoformatowych kopii w stosunku 1:1 do oryginalnych dzieł, które zastąpiły obrazy w podwarszawskich kościołach. Powieszenie na miejsce oryginałów – kopii, w tym szokujących dla niektórych obrazów cyklu „Męczeństwa Apostołów” było warunkiem uzyskania oryginalnych płócien !

Tablica mini wystawy – działa zdobiące nawę główną kościoła klasztornego

Bogata twórczość malarska lubiąskiej pracowni Michaela Leopolda Willmanna stanowi jedno z najbardziej wartościowych zjawisk artystycznych w barokowej kulturze Śląska Czech i Niemiec. Mistrzowskie dzieła powstałe w nadodrzańskiej pracowni mistrza podziwiane są przede wszystkim za pełne religijnej ekspresji, wypełniające liczne muzea, świątynie, klasztory i pałace. Nadodrzański malarz wraz z uczniami szkoły Willmanna, malującymi w jego pracowni, na trwale wpisali się w historię sztuki pozostawili ślady swojej artystycznej działalności w wielu lokalnych kościołach. Znane lokalizacje to:  Lubiąż, Wołów, Prochowice, Moczydlnica Klasztorna, Godzięcin, Chomiąża, Kwiatkowice, Krzydlina Wielka, Wilczków, ale wiele jest jeszcze nie poznanych, które są odkrywane po dzień dzisiejszy, jak w Dziewinie.

Obrazy wciąż zachwycają ludzi na całym świece. Historia nadodrzańskiej pracowni mieszczącej się w Lubiążu i postać malarza, cieszącego się sławą trwającą nieprzerwanie już 3 wieki to punkty specjalne w kulturowym szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich, które w ciekawy sposób zaaranżują działania na rzecz okołoturystycznej działalności i nada wyjątkowości sieci kontaktów wewnętrznych w KŁO.

Przywracamy świadomość istnienia i pochodzenia największej barokowej pracowni malarskiej w tej część Europy, której wpływ na sztukę jest trwały i unikatowy a zarazem wyróżniający nadodrzański obszar od innych regionów. Pokazanie efektu skali, którą  jest wskazanie miejsca pracowni (Lubiąż) jako miejsca gdzie powstało 300 obrazów, a które w wyniku działań wojennych zostały rozproszone zostały po całym świecie i Dolnym Śląsku. Niezwykła płodność artysty i uczniów z jego szkoły zaowocowała, tym że można obecnie myśleć o szlakach turystycznych, śladami twórczości wielkiego mistrza.

Tablica mini wystawy o M.L. Willamannie – O barokowym dziedzictwie mistrza

W miejscu gdzie mieściła się pracowania malarska, w nadodrzańskim Lubiążu nie ma już samych obrazów, wyjechały, zostały skradzione, poza freskami i mumią malarza. Można za to odnaleźć dom malarza, miejsca w których działała jego pracownia, wyruszyć szlakiem małych lokalnych wiejskich kościołów gdzie wiele z nich się zachowało. Jak ważną postacią dla Opactwa w Lubiązu był Michael Leopold Willmann niech świadczy fakt, że mistrz został pochowany jako jedyna osoba świecka w jednej krypcie wraz z cystersami.