Gmina Brzeg Dolny

Wielkoformatowa gra edukacyjna

O nas

Wielkoformatowa gra o charakterze edukacyjnym ma na celu bliższe poznanie Gminy Brzeg Dolny oraz Krainy Łęgów Odrzańskich: zasobów naturalnych, historycznych i przyrodniczych.

Nauka przez zabawę

Gra wpływa na podniesienie wiedzy z zakresu lokalnej historii i przyrody- na planszy gry widnieją grafiki przedstawiające elementy Założenia Parkowo-Pałacowego w Brzegu Dolnym: m.in Szwajcarkę, Pałac, Oficynę, stawy, dawny młyn, jak również rzekę Odrę, dawną przeprawę promową. Zadania w ramach rozgrywki opierają się o ciekawostki związane z miastem Brzeg Dolny. Jej odbiorcami są dzieci w wieku 5-10 lat – zasady gry dostosowane są do poziomu trudności ich wiedzy z zakresu przyrody, geografii, ochrony środowiska, lokalnej historii. Użytkowanie gry umożliwia rywalizację drużynową, by nastąpił dodatkowy efekt synergii wynikający ze współpracy w grupie. Rozgrywka trwa ok. 45 min, a zadania jakie stawia przed grającymi wymagają wiedzy, ale także logicznego myślenia. Gra wykorzystuje również naturalną potrzebę ruchu dzieci- np. muszą imitować ruch żaby lub czapli. Plansza o wymiarach 3m x 4m jest wykonana z wytrzymałego materiału PCV umożliwiającego użytkowanie na naturalnym podłożu lub wewnątrz budynku. Gra może być wykorzystywana jako urozmaicenie zajęć dydaktycznych z przyrody, w ramach wydarzeń plenerowych organizowanych przez szkoły, sołectwa oraz Gminę Brzeg Dolny.

Dostępność:

Gra jest udostępniana za darmo podległym jednostkom budżetowym oraz stowarzyszeniom działającym na rzecz lokalnych społeczności.

Kontakt: e-mail: kdfundusze@brzegdolny.pl

Wielkoformatowa gra edukacyjna- Gmina Brzeg Dolny uzyskała Certyfikat Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA” w kategorii usługa edukacyjna/ kulturalna

Gra stworzona w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Domku Szwajcara w Krainie Łęgów Odrzańskich”, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; typ operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Ten partner posiada certyfikat

Gdzie nas znajdziesz