Sołtysówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej

O nas

Obowiązkowy punkt odpoczynku w biskiej odległości rowerowego Szlaku Odry i miejsce rekreacji nie tylko dla mieszkańców Krzydliny Małej, ale również dla turystów zwiedzających Krainę Łęgów Odrzańskich.

 

Teren Sołtysówki jest malowniczo usytuowana. Otoczony z trzech stron wąwozem porośniętymi starodrzewem akacji. Na górze wąwozu znajduje się górująca nad miejscowością zabytkowa wieża z dzwonnicą. Pomiędzy wieżą, a placem rekreacyjnym jest zabytkowy Kościoła parafialny p.w. św. Michała Archanioła wraz z Centrum Dialogu. Właśnie w tym miejscu zaczyna się ścieżka turystyczna „Łącznik”.

Miejsce, które integruje i łączy pokolenia

Ochotnicza Straż Pożarna z Krzydliny Małej wraz z mieszkańcami stworzyła to wyjątkowe miejsce dla wielopokoleniowego społeczeństwa, które pozwoli spotykać się mieszkańcom i członkom stowarzyszenia w jednym miejscu wraz z rodzinami, a tradycje strażackie wielu rodzin sięgają już 4 pokoleń. Sołtysówka daje przestrzeń do integracji i przekazywania wzajemnego doświadczenia oraz spuścizny historycznej dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków i mieszkańców. Co roku w maju z okazji Dnia Strażaka organizowane wydarzenie dla całej społeczności.

Miejsce jest bezpieczne i uniwersalne i  funkcjonalne. Na terenie znajduje się część sportowa, na której zamontowane są różnego rodzaju urządzenia do ćwiczeń, plac zabaw oraz miejsce spotkań i odpoczynku (wiatka) i miejsce na ogniska integracyjne. Dzieci z rodzicami lub dziadkami mogą jednocześnie ćwiczyć, bawić i odpoczywać w jednym miejscu. Młodzież może organizować ogniska i spotkania. W okresie zimowym można korzystać z górki saneczkowej oraz miejsca na ognisko po kuligu. 

Tradycja warta kontynuowania

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej została założona w roku 1946 przez repatriantów z dawnych kresów wschodnich kontynuujących tradycje jednostek ochrony przeciwpożarowej II Rzeczpospolitej z dawnego województwa poleskiego i jest jednym z najstarszych stowarzyszeń na naszym terenie. W latach powojennych na ziemiach wołowskich kultywowała tradycje pożarnicze, ale również patriotyczne, druhowie OSP aktywnie brali udział w organizowaniu szkolnictwa, odbudowie zniszczonych w trakcie działań wojennych zabudowań oraz infrastruktury komunikacyjnej. Od początku istnienia na ziemiach wołowskich druhowie włączyli się w promowanie ochrony przeciwpożarowej i pomocy lokalnej społeczności. Po 1991 roku jednostka OSP Krzydlina Mała była jedną z pierwszych, która współpracowała na wielu płaszczyznach z nowo powstałą formacją – Państwową Strażą Pożarną. Jednostka jako jedna z nielicznych przetrwała zmiany strukturalne lat 90-tych w sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wołowskiego rozwijając swoje możliwości dzięki czemu została wyróżniona przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadaniem jednostce sztandaru za ofiarną i wierną służbę pożarniczą Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2011 roku jednostka OSP Krzydlina Mała na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w którym funkcjonuje do dziś.

Dostępność:

Stworzony plac rekreacyjny jest ofertą otwartą dla każdego. Sprzęt do ćwiczeń, plac zabaw jak i miejsce do organizacji ognisk integracyjnych oraz strefa odpoczynku służy wszystkim chętnym, którzy będą chcieli z niego skorzystać o każdej porze dnia i nocy. Teren otwarty jest dla mieszkańców 24h. Istnieje możliwość organizacji na terenie wszelakich imprez kulturowo-historycznych, ekologicznych oraz edukacynych.

Sołtysówka otrzymała Certyfikat Jakości „Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA” w kategorii miejsce.

Ten partner posiada certyfikat

Gdzie nas znajdziesz

  •   Adres:
    Krzydlina Mała 77/1, 56-100 Wołów
  •   Numer telefonu:
  •   Sieć: